Kategoriat
Pasila

Pasila – Uutta Helsinkiä

Pasilan kokonaisuus on kasvavan Helsingin merkittävin uudisrakentamisen kohde. Liikenneyhteyksien solmukohdasta on tarkoitus muodostua kaupungin toinen keskusta.

Pasila on jo ennestään merkittävä työpaikka-alue, ja uusien toimitilojen myötä työpaikkojen määrä alueella kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Samalla asukasmäärä kolminkertaistuu 30 000 henkilöön.

Uudistaminen alkoi Keski-Pasilasta, jossa Pasilan juna-aseman ympärille rakennettiin Tripla-keskus. Joukkoliikenneterminaalin, kauppakeskuksen, työpaikat ja asumisen yhdistävä rakennus valmistui lokakuussa 2019. Kerrospinta-alaa on 85 000 m², ja kustannukset yli miljardi euroa.

Seuraavaksi toteutetaan Keski-Pasilan Ratapihakorttelit ja tornialue. Ratapihakortteleihin sijoittuu vaihtelevasti toimistoja, asuntoja ja liiketilaa kantakaupunkimaisen tiiviisiin kortteleihin. Rakennusten korkeus tällä alueella on 6-15 kerrosta.

Helsinki High-rise kilpailun voittanut YIT:n tornitalosuunnitelma siirtyy toteutusvaiheeseen 2020-21.

Pasilan uudistuminen koskettaa myös Keski-Pasilan ulkopuolisia alueita. Pohjoisen Postipuiston ensimmäisen asuinkorttelin rakentaminen on käynnissä ja Pohjois-Pasilassa arvioidaan asuvan 2030-luvulla jo 12 tuhatta asukasta. Lisää tonttimaata vapautuu Postin lajittelukeskuksen siirtyessä alueelta pois.

Kategoriat
Pasila

Helsinki High-rise

Valtion Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki järjestivät vuosina 2017-2018 arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun Keski-Pasilan uuden tornialueen suunnittelusta. Tarkoituksena oli löytää arvokkaalle paikalle korkeatasoinen suunnitelma, joka sisältää 150 000-200 000 neliömetriä asuin-, toimisto-, ja liiketilaa. Voittaja valittiin Helsingin kaupunkisuunnittelun kriteerien perusteella.

Lukuisista ehdotuksista jatkoon valittiin neljä ryhmää:

  • Sponda Oyj: Kvartsi
  • YIT Rakennus Oy: Trigoni
  • Fira Oy, Bonava Suomi Oy ja NREP Oy: Silva
  • Skanska Talonrakennus Oy, Skanska CDF Oy ja Sato-Rakennuttajat Oy: Etelä-Pasila

Ehdotukset arvioitiin anonyymisti. Kilpailun ensimmäinen vaihe oli kovatasoinen ja ehdotuksiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

Toisessa vaiheessa suunnitelmia tarkennettiin ja kilpailun järjestäjät kävivät ryhmien kanssa neuvottelut toteutussopimuksen aloitusalueesta. Aloitusalue oli 40-65 tuhannen kerrosneliömetrin kokoinen osio Pasilansillan eteläpuolella.

Voittajan valitsivat Helsingin kaupunginvaltuusto ja Senaatti-kiinteistöt, ja kärkipaikan otti YIT:n Trigoni. Siinä Pasilansillan eteläpuolelle esitetään kaikkiaan yhdeksää tornitaloa, joista aloitusalueelle sijoittuu kaksi: 51- ja 40-kerroksiset monikäyttötornit.

Trigoni-suunnitelman havainnevideo